Azovska sjön och folkrätten

Jag skrev för SVT Opinion en kortare analys om händelserna vid Kertjsundet och Azovska sjön i förra veckan, med särskilt fokus på de folkrättsliga aspekterna. I korthet: Rysslands anspråk på Azovska sjön som ett ryskt, alternativt ett rysk-ukrainskt, innanhav saknar rättslig grund. Undantaget de ryska och ukrainska territorialvattnen är Azovska sjön internationellt hav. 

Jag talade även med SR, Expressen, DI och TV4.

Desinfo: Hur FOI drabbades två gånger

I oktober 2014 började ryskspråkiga medier i Ryssland och Ukraina att sprida en nyhet om Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som påstods ha kommit överens med den ukrainska vapentillverkaren UkrOboronProm ("Ukrainsk försvarsindustri") om ett omfattande samarbete. Nyheten baserades på ett pressmeddelande publicerats på företagets hemsida.

Hemsidan för UkrOboronProm har senare gjorts om, och pressmeddelandet finns inte kvar, men den ukrainska organisationen Stop Fake har vänligt förmedlat texten till mig i original (som de fick från företagets presstjänst). Jag citerar en nyckelpassage:

"Делегація шведських військових експертів прибула до України, аби зустрітися з керівництвом «Укроборонпрому». NN, NN, NN [namnen på FOI-anställda borttagna av mig] – вповноважені представники Науково-дослідного інституту оборони Швеції – заявили про готовність активно розвивати партнерські стосунки з українськими зброярами і вже нині домовились про головні аспекти співпраці."   

Min översättning:

"En delegation av svenska militäraxperter anlände till Ukraina för att möta Ukroboronproms ledning. NN, NN, NN [namnen på FOI-anställda borttagna av mig] - auktoriserade representanter för försvarets forskningsinstitut - har förklarat sin beredskap att aktivt utveckla partnerskap med ukrainska vapenföretag och har redan kommit överens om de viktigaste aspekterna av samarbetet."

Till företagets försvar så modifieras påståendet om samarbete längre ned i pressmeddelandet, då man istället skriver att FOI och UkrOboronProm talat om "tänkbara samarbetsområden". Men även detta påstående är missvisande: forskare på FOI har inte ens en teoretisk möjlighet att diskutera frågor om militärt samarbete, även om de så önskade. Deras mandat och syfte med besöket var givetvis att skaffa sig information om utvecklingen i Ukraina, med särskild hänsyn till säkerhetsläget, och ingenting annat. 

Det intressanta här är hur det ukrainska företagets missvisande pressrelease får ett nytt liv, när det plockas upp av ryskspråkiga medier, lojala med Kreml. Nu heter det inte längre vagt "samarbete", utan det talas istället om att Sverige och Ukraina ska "förlägga gemensam försvarsindustriell produktion på ukrainskt territorium". Påståendet är givetvis absurt: FOI är ett forskningsinstitut, och kan öht inte involvera sig i privata näringslivsfrågor.

Det är alltså genom ryska medier som desinformationen om FOI verkligen får spridning, och en mer antivästlig spinn. Från ett i väst tämligen okänt företags hemsida, till flera av de stora nyhetskanalerna i Ryssland: RIA-Novosti, Segodnja, och Komsomolskaja Pravda - där den senare av de tre därtill blandade ihop Sverige med Schweiz.

Fallet med FOI är intressant, och visar på svårigheten med digitala medier och förvrängning av information, inte bara i ett utan flera led. För FOI var påhoppet särskilt ovälkommet, med hänsyn till den så kallade "Saudi-affären" som 2012 briserat i organisationens ansikte. De två händelserna - besöket i Ukraina och kontakterna med Saudiarabien två år tidigare - har ingen logisk koppling, men potentiellt en medial.

Flera gånger de senaste åren har desinformation i ryska nyhetskanaler nämligen plockats upp av svenska medier, som när DN, DI och Expressen rapporterade att Carl Bildt "ryktades" bli ny premiärminister i Ukraina. Som jag utförligt visat, baserades detta påstående på en omfattande desinformationskampanj med rötter i den ryska bloggosfären. Det är inte långsökt att tro, att även den falska FOI-nyheten hade kunnat plockas upp av svenska medier. 

Vidare är det viktigt att notera, att hösten 2014 var en av de mest aktiva faserna i det rysk-ukrainska kriget. Ryska medier, överlag, pumpade vid denna tid ut massiva mängder antiukrainsk och antivästlig information och desinformation.  

Jag tackar Stop Fake för deras hjälp i researcharbetet för denna text.