Desinfo: Hur FOI drabbades två gånger

I oktober 2014 började ryskspråkiga medier i Ryssland och Ukraina att sprida en nyhet om Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som påstods ha kommit överens med den ukrainska vapentillverkaren UkrOboronProm ("Ukrainsk försvarsindustri") om ett omfattande samarbete. Nyheten baserades på ett pressmeddelande publicerats på företagets hemsida.

Hemsidan för UkrOboronProm har senare gjorts om, och pressmeddelandet finns inte kvar, men den ukrainska organisationen Stop Fake har vänligt förmedlat texten till mig i original (som de fick från företagets presstjänst). Jag citerar en nyckelpassage:

"Делегація шведських військових експертів прибула до України, аби зустрітися з керівництвом «Укроборонпрому». NN, NN, NN [namnen på FOI-anställda borttagna av mig] – вповноважені представники Науково-дослідного інституту оборони Швеції – заявили про готовність активно розвивати партнерські стосунки з українськими зброярами і вже нині домовились про головні аспекти співпраці."   

Min översättning:

"En delegation av svenska militäraxperter anlände till Ukraina för att möta Ukroboronproms ledning. NN, NN, NN [namnen på FOI-anställda borttagna av mig] - auktoriserade representanter för försvarets forskningsinstitut - har förklarat sin beredskap att aktivt utveckla partnerskap med ukrainska vapenföretag och har redan kommit överens om de viktigaste aspekterna av samarbetet."

Till företagets försvar så modifieras påståendet om samarbete längre ned i pressmeddelandet, då man istället skriver att FOI och UkrOboronProm talat om "tänkbara samarbetsområden". Men även detta påstående är missvisande: forskare på FOI har inte ens en teoretisk möjlighet att diskutera frågor om militärt samarbete, även om de så önskade. Deras mandat och syfte med besöket var givetvis att skaffa sig information om utvecklingen i Ukraina, med särskild hänsyn till säkerhetsläget, och ingenting annat. 

Det intressanta här är hur det ukrainska företagets missvisande pressrelease får ett nytt liv, när det plockas upp av ryskspråkiga medier, lojala med Kreml. Nu heter det inte längre vagt "samarbete", utan det talas istället om att Sverige och Ukraina ska "förlägga gemensam försvarsindustriell produktion på ukrainskt territorium". Påståendet är givetvis absurt: FOI är ett forskningsinstitut, och kan öht inte involvera sig i privata näringslivsfrågor.

Det är alltså genom ryska medier som desinformationen om FOI verkligen får spridning, och en mer antivästlig spinn. Från ett i väst tämligen okänt företags hemsida, till flera av de stora nyhetskanalerna i Ryssland: RIA-Novosti, Segodnja, och Komsomolskaja Pravda - där den senare av de tre därtill blandade ihop Sverige med Schweiz.

Fallet med FOI är intressant, och visar på svårigheten med digitala medier och förvrängning av information, inte bara i ett utan flera led. För FOI var påhoppet särskilt ovälkommet, med hänsyn till den så kallade "Saudi-affären" som 2012 briserat i organisationens ansikte. De två händelserna - besöket i Ukraina och kontakterna med Saudiarabien två år tidigare - har ingen logisk koppling, men potentiellt en medial.

Flera gånger de senaste åren har desinformation i ryska nyhetskanaler nämligen plockats upp av svenska medier, som när DN, DI och Expressen rapporterade att Carl Bildt "ryktades" bli ny premiärminister i Ukraina. Som jag utförligt visat, baserades detta påstående på en omfattande desinformationskampanj med rötter i den ryska bloggosfären. Det är inte långsökt att tro, att även den falska FOI-nyheten hade kunnat plockas upp av svenska medier. 

Vidare är det viktigt att notera, att hösten 2014 var en av de mest aktiva faserna i det rysk-ukrainska kriget. Ryska medier, överlag, pumpade vid denna tid ut massiva mängder antiukrainsk och antivästlig information och desinformation.  

Jag tackar Stop Fake för deras hjälp i researcharbetet för denna text. 

Was I denounced by Kremlin spokesperson Dmitry Peskov?

I recently noted that the Russian language website New Inform in January 2017 had published a very negative article about my research on Russian influence operations, shortly after the appereance of my article on the topic in Journal of Strategic Studies (with Sebastian Åsberg). This is not odd in itself - several well-known sites such as RT, Sputnik and RIA-Novosti were also attacking me at the time.

The peculiar thing about the piece in New Inform, which in its orientation is obviously patriotic and anti-Western, is that is refers to a long quote by the Kremlin's well-known spokesperson Dmitry Peskov. The relevant section reads as follows (my translation),  beginning with the claim that my article "is far-fetched and has nothing to do with the actual state of affairs." 

"... But it would be very strange to expect from Mr. Kragh an opinion different from this point of view. His accusations against our state have no specifics, there are no facts - only hasty conclusions based on his own arguments and observations. Thus, the way it is done in the report, it is possible to blacken, generally speaking, any country or political institution. We can only guess what it was for..."

I cannot say that I was initially very happy to see this criticism of my research by President Vladimir Putin's veteran right-hand man for media affairs, Peskov - he generally speaks only on behalf of his employer. However, the citation appears only on the website New Inform, and was shared only once, by the occult website "Third World War". The Peskov citation does not appear anywhere else, on any other media platform.

I haven't checked this with the Kremlin administration, but is seems safe to assume that Peskov has in fact not denounced me. It is rather the so called fake news, or perhaps fake, fake news. Now, why on earth anyone would bother to write such an elaborate hoax, that is a good question. As noted by the journalist Peter Pomerantsev, in his excellent book on Russian media, "nothing is true and anything is possible..."

Länksamling till senaste artiklar och rapporter

Innan sommaren publicerades min och Henrik Sundboms rapport för UD om påverkansoperationer och de östliga partnerskapsländerna. Den kan läsas här.

Jag skrev under våren ett par artiklar för Expressen, om rysk inrikespolitik, utrikespolitik och om fejkmordet på Babtjenko i Ukraina.

Mina understreckare i Svenska Dagbladet under våren handlade om legendaren Sigvard Lingqvist, mångårig lärare på Tolkskolan i Uppsala, samt om de svensk-ryska relationerna under stormaktstiden.

Nordiskt Östforum publicerade min längre artikel om de svensk-ryska relationerna idag.